• اعتراض نسبت به حکم حجر صادره از دادگاه
  • با سلام. می خواستم بدونم چه کسانی می توانند نسبت به حکم حجری که از دادگاه صادر شده است فرجام خواهی داشته باشند و چه مواردی را می توانند درخواست کنند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 66 قانون امور حسبی دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند ، اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند:

1- حکم حجر

2- حکم بقاء حجر

3- رفع حجر

4- رد درخواست حجر

5- رد درخواست بقاء حجر

6- رد درخواست رفع حجر

در صورت نیاز به راهنمایی ومشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->