• دادگاه صالح برای تعیین امین جنین
  • با سلام. می خواستم بدونم برای تعیین امین جنینی که ممکن است از سهم الارث متوفی به جنین ارثی تعلق بگیرد، دادگاه کدام محل صالح برای تعیین امین خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 105 قانون امور حسبی تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می آید که مادر جنین در حوزه ی آن دادگاه اقامت دارد. در صورت نیاز به راهنمایی وماشوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->