• تقاضای تعیین امین برای اداره ی اموال غایب
  • سلام. می خواستم بدونم چه کسانی می توانند درخواست تعیین امین برای اداره ی اموال غایب مفقود الاثر را داشته باشند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1012 قانون مدنی و ماده 130 قانون امور حسبی دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکاران و ... می توانند تقاضای تعیین امین برای اداره ی اموال شخص غایب مفقود الاثر را داشته باشند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->