• وصیت نامه ای که از شخص غایب کشف شده است
  • سلام و عرض خسته نباشید. شخصی به سفر خارجی رفت و مدت 3 سال است که از او هیچ خبری نیست . در این مدت تلفنی نزده و گوشی موبایل او نیز خاموش است و به طور کلی هیچ خبری از زنده بودن یا نبودن او در دست نیست. در حال حاضر ورثه ی او از دادگاه تقاضای تصرف در اموال او را دارند و وصیت نامه ای در این بین از شخص غایب کشف شده است . می خواستم بدونم دادگاه کل اموال را به تصرف ورثه می دهد یا باید مفاد وصیت نامه نیز رعایت شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 143 قانون امور حسبی در موردی که اموال غایب به ورثه تسلیم می شود هر گاه وصیتی شده باشد باید اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می شود مشروط به این که مطابق ماده 1026 قانون مدنی تامین بدهد. طبق این ماده اگر وصیت نامه ای از شخص غایب کشف شود و مورد وصیت تا میزان یک سوم اموال غایب باشد بدون نیاز به اذن و تنفیذ ورثه در صورتی که شخص موصی له و یا وصی تضمین کافی بدهد اموال به تصرف آنها داده خواهد شد. اما اگر مورد وصیت بیش از یک سوم باشد ابتدا باید به تنفیذ ورثه برسد و بعدا موصی له یا وصی تضمین کافی بدهد تا اموال به تصرف او داده شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->