• مبلغ حق الوکاله کارهای حقوقی چقدر است
  • ندارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام حق الوكاله تابع قرارداد بين طرفين تنظيم مي گردد و اين يك عقد وًتراضي كه انجام مي گردد تابع اراده طرفين است و بسته به اهميت موضوع و شرايط موجود هر مبلغي مي تواند باشد ولي تعرفه قانوني كه مقرر گرديده تا مبلغ ده ميليون تومن شش درصد وًاز ده تا يكصد ميليون چهار درصد به عنوان حق الوكاله محاسبه مي گردد ولي تمليفي براي وكلا ايجاد نمي كند و طرفين مخير هستند هر توافقي بنمايند

-->