• عزل قیم
  • با سلام. چه کسانی می توانند مواردی را که سبب عزل قیم می شود را به دادگاه اطلاع دهند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 97 قانون امور حسبی محجور و هر ذی علاقه ای می توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید. طبق این ماده خود شخص محجور و هر کس دیگری می تواند سبب عزل را به اطلاع دادستان برساند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->