• تصرف در اموال از طرف کسی که برای او امین تعیین شده است
  • سلام روز بخیر. کسی که به واسطه ی عجز از اداره اموال خود برای او بدین منظور امین معین شده باشد اگر در همین حال تصرفاتی در اموال خود بنماید این تصرفات نافذ خواهد بود یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 118 قانون امور حسبی کسی که به عنوان عجز از اداره ی اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ خواهد بود و امین نمی تواند او را ممانعت نماید. رد صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->