• دادگاه صالح برای برداشتن مهر و موم ترکه
  • سلام و عرض خسته نباشید. پدر ما متاسفانه چند وقت پیش بر اثر بیماری کرونا فوت کردند و برادر بزرگتر ما درخواست مهر و موم ترکه را از دادگاه تقاضا کردند. در حال حاضر می خواهیم تکلیف ماترک او را مشخص کنیم .می خواستم بدونم چه کسانی و در کدام دادگاه می توانند تقاضای برداشتن مهر و موم ترکه را بنمایند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 167 قانون امور حسبی اشخاصی که می توانند درخواست مهر و موم ترکه را داشته باشند مشخص شده است و بر اساس ماده 194 همان قانون این اشخاص نیز می توانند درخواست رفع مهر و موم را داشته باشند. و بر اساس ماده 195 همان قانون درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه ی دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می نماید و صورت مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می فرستد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->