• نفقه
  • همسر بنده از بنده در شرایطی که عقد هستیم شکایت کرده شرایط زندگی همسر کارمند دفتر بیمه معلم که طبق اظهارات خودش حقوق ماهیانه 700هزار تومان دریافت می‌کندلیسانس علوم تربیتی دارد اما هیچگونه مدرکی در این موضوع ارائه نکرده است در پرونده جهیزیه که در دادگاه از بنده شکایت کرده بود اظهار کرد که پولی که بنده به ایشان بابت جهیزیه پرداخت کردم که لوازم خانگی خرید کند بابت نفقه بوده که بنده به ایشان پرداخت کردم و خانم امضاء کرده که نفقه را دریافت کرده ام در ضمن بنده از تاریخ 98/11/30تا تاریخ99/11/30منزلی رهن و اجاره کردم الزام به تمکین هم فرستادم اما خودشان مهریه را اجرا گذاشتند ودرخواست نفقه دادند کارشناس نفقه دادگستری برای تاریخ تیر98تا پایان سال 98ماهیانه 6میلیون ریال برای سال 99ماهیانه 6میلیون وششصدهزار ریال وبرای سال 1400ماهیانه 7میلیون و200هزار ریال نظر کارشناسی صادر کرده است در ضمن مدرک امضاء و مهر شده اظهارات خانم در خصوص دریافت مهریه از تیرماه98تا مرداد ماه 99که گفته بنده نفقه را دریافت کردم موجود میباشد ودر شرایطی که حقوق ایشان طبق شأن خانوادگی که خودش اظهار کرده و در دفتر قضایی ثبت کرده 700هزار تومان است ودرشرایطی که بنده اجاره نامه دارم در آن یکسال چه مقدار نفقه در کل به ایشان تعلق می‌گیرد
1400/07/01

سلام و احترام

بزرگوار سوالتان مبهم است برای مشاوره و راهنمایی دقیق تر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->