• آیا دیه متوفی هم مشمول مالیات بر ارث می شود؟
  • سلام. اگر فردی در اثر تصادف فوت کنند و وراث دیه را مطالبه کنند. آیا مبلغ دیه به ارث می رسد و دارای مالیات بر ارث است یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام. بله دیه جزء ماترک محسوب شده و به ارث می رسد همچنین بر اساس ماده 24 قانون مالیات های مستقیم خسارت فوت و دیه مشمول مالیات بر ارث نمی شود. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->