• اگر متوفی وصیت کرده باشد که پسر و دخترش مساوی ارث ببرند، تقسیم ارث چگونه است؟
  • سلام. دختری 23 ساله هستم و دارای یک برادر و مادرم نیز فوت شدند پدرم مریض هستند و وصیت کرده اند که من و برادرم به طور مساوی ارث ببریم. آیا طبق قانون پدرم چنین اجازه ای را دارند؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 869 قانون مدنی وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها در نتیجه وصیت پدرتان تا یک سوم ترکه نافذ است. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->