• تفاوت های مجازات تکمیلی و تبعی
  • سلام و عرض ادب. می خواستم اگر براتون مقدوره تفاوت‌های مجازات تکمیلی و تبعی مندرج در قانون در مجازات اسلامی را بیان کنید.
1400/07/01

سلام و احترام

این مجازات ها تفاوت هایی به شرح ذیل دارند:

1- مجازات تکمیلی در دادنامه ( حکم ) ذکر می‌شود اما مجازات های تبعی در دادنامه ذکر نمی‌شوند.

2- مجازات‌های تکمیلی هم درجرائم غیر عمدی و هم در جرائم عمدی اعمال می‌شوند اما مجازات های تبعی فقط در جرائم عمدی اعمال می‌شود.

3- اعمال مجازات‌های تکمیلی به اختیار دادگاه است و دادگاه می‌تواند به یک تا دو مورد از موارد مندرج در قانون حکم کند، اما اعمال مجازات های تبعی به اختیار دادگاه نیست و در صورت صدور حکم محکومیت فرد خود به طور اتوماتیک وار بر مجرم اعمال می‌شوند.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->