• لایحه بابت وضعیت ثبتی ملک
  • در پرونده الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 817/2173/115 و تفکیک پلاک ثبتی مذکور با عنایت به مفاد متن قرارداد اجاره به شرط تملیک به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي را نموده ام که دادگاه با استعلام از ثبت اعلام داشته است که دلیل بازداشت را توضیح دهم. که جهت اطلاع شما سروران خدمتتان عرض کنم سهم الارث اینجانب مهدی مبارک آبادی از شش دانگ پلاک ثبتی 817/2173/115 واقع در بخش 12 با اجراییه صادره از واحد اجرای اسناد رسمی ری به استناد سند لازم الاجراء (چک های نزد شوهر خواهرم – آقای مرتضی قنبری) بازداشت گردیده است و هرگونه نقل و انتقالی از طرف اینجانب نسبت به مورد بازداشت را ممنوع اعلام نموده است. لذا با عنایت به اینکه در دادخواست تقدیمی تقاضایی نسبت به سهم الارث صورت نگرفته است چگونه برای دادگاه توضیح دهم که من سهم خودم از پلاک ثبتی مذکور را که به جهت مشارکت و قرارداد اجاره به شرط تملیک فیمابین اینجانب و مرحوم پدرم بوده را درخواست نموده ام و سند بازداشت نیست بلکه فقط سهم الارث من بازداشت شده است . از شما خواهشمندم که به زبان قانونی و مواد قانونی لایحه لازم جهت ارائه به دادگاه محبت فرمایید. با تشکر
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

من در خدمت شما خواهم بود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->