• تکلیف مطالبه مهریه
  • سلام. من و شوهرم با یکدیگر 5 سال پیش ازدواج کردیم و مهریه را 40 سکه بهار آزادی به صورت عندالاستطاعه قرار دادیم. من چند بار مهریه را در زمان حیات همسرم مطالبه کردم و هر بار عدم استطاعت همسرم مانع آن شد که بتوانم آن را دریافت کنم. در حال حاضر همسرم فوت کرده است آیا با توجه به عدم استطاعت او در زمان حیات می‌توانم در این زمان مهریه را مطالبه کنم یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی چنانچه مهریه، عندالاستطاعه باشد و تا پایان عمر، زوج، اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد، مهریه از ماترک زوج، قابل وصول است، زیرا بحث مستثنیات دین در استیفای طلب از ماترک، موضوعیت ندارد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->