• ویرایش متن
  • با سلام متن زیر را ویرایش نمائید و در پرتال کاربری شخصی من در سایتتان قرار دهید . علنا به مقامات ارشد نظام با ادعاي روابط و آشنايي و با توجه به تفتيش غير قانوني ارسال و مراسلات مخابراتي و ايجاد رابطه گروه هاي جرم خيز در رديف جرائم تشكيلاتي موضوع بغي و فساد في الارض و محاربه علني با نظام جمهوري اسلامي و مفاسد اطلاعاتي امنيتي اخلاقي اجتماعي موضوع جرائم زنا و لواط و ايجاد رابطه نامشروع يا ترغيب به ايجاد رابطه نامشروع با زن شوهر دار و متعرض بانوان گرديدن و ادعاي واهي در روابط زوجيت و علقه جنسي بين اشخاص و تشكيل خانواده و اضرار شرفي و حيثيتي بي سابقه به واسطه اجماع و تباني و امتناع شاغلين امر قضا در محاكم قضايي و اعمال رفتار مغرضانه ايشان و ضابطين قضايي تحت امر يا ساير اشخاص و مقامات مطلع يا شهروندان در رديف اقارب و آشنايان و...شبانه روز سلب آسايش و آرامش و امنيت مي نمايند و در محل هاي تردد و سكونت اعمال فشارهاي روحي و رواني و اضرار شرفي و حيثيتي مي رسانند و علي رغم اينكه محل وقوع جرم و كشف جرم در حوزه قضائي شهرستان ......مي باشد اقدام خاص امنيتي و تاميني لحاظ نگرديده است.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام و احترام

خود شما باید این مطلب را در پنل کاربری خود منتشر نمایید.

آرزوی بهروزی

-->