• سوال درخصوص رسید حواله(چک قرض الحسنه)
  • باسلام.عکس رسید حواله ای برای شما ارسال گردید.صاحب رسید حواله شخصی اس بنام بهداد نژاد که رسید را دروجه اقای پورقدیری صادرمینمایید وانتهای ان روی حوال کرد خط زده میشود یعنی رسید صرفا توسط اقای پورقدیری میبایست وصول شود و به هیچ عنوان مثل چک قابل انتقل به دیگری نمیباشد.ولی اقای پور قدیری پشت رسید را امضا میکند به نیت انتقال رسید به شخص دیگری و به جای طلبی که شخصی از ایشان دارد به انها میدهد.اکنون ایا صاحب حساب میبایست پاسخگو باشد یا اقای پور قدیری؟یا هردو؟مشخص شده اقای پور قدیری که رسید دروجه ایشان هست به تعهدات خویش که با صاحب حساب داشته عمل نکرده وانها از وصول ان خود داری نمودند.ونکته مهم اینکه ایا این عنوان کلاهبرداری محسوب نمیشود؟زیرا اقای قدیری باعلم واگاهی کامل میدانسته این رسید قابل انتقال نمیباشد اما این عملیات متقلبانه انجام داده ولازم به ذکراست این اقای قدیری سابقه دار میباشد:فروش مال دیگران به عنوان مال خویش.خیانت درامانت و....(پاسخگویی به سوالات کامل و راهنمایی کامل)و این رسید توسط خانمی که از اقای پورقدیری طلب داشته رسیدحواله ای برگشت زده شده و چون وقت کافی جهت طرح دعوا نداشته ضمن زهر نویسی به بنده وکالت محضری داده اند که جهت طرح دعوا به صورت حقوقی انجام دهم ایا بلامانع است؟وایا ایشان خودشان هم میتوانند درخصوص کلاهبرداری و اغفال طرح دعوای کیفری نمایند؟
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

با سلام دوست عزيز هر چند روي ملمه حواله كرد خط زده باشد مانع انتقال نمي گردد در اين خصوص نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه كه بيان گرديده مويد اين موضوع است و دارنده حواله عليه هر دو نفر مي تواند طرح دعوي نمايد و موضوع فاقد وصف كيفري مي باشد

-->