• ویرایش متن شکایت نگارش شده توسط اینجانب
  • با سلام عبارت ذیل در متن شکوائیه را برای من ویرایش کنید،از لحاظ نگارش حقوقی هر گونه دخل و تصرف احتمالی و رعایت نکات ویرایشی لحاظ نمائید. : علنا به مقامات ارشد نظام با ادعاي روابط و آشنايي و با توجه به تفتيش غير قانوني ارسال و مراسلات مخابراتي و ايجاد رابطه گروه هاي جرم خيز در رديف جرائم تشكيلاتي موضوع بغي و فساد في الارض و محاربه علني با نظام جمهوري اسلامي و مفاسد اطلاعاتي امنيتي اخلاقي اجتماعي موضوع جرائم زنا و لواط و ايجاد رابطه نامشروع يا ترغيب به ايجاد رابطه نامشروع با زن شوهر دار و متعرض بانوان گرديدن و ادعاي واهي در روابط زوجيت و علقه جنسي بين اشخاص و تشكيل خانواده و اضرار شرفي و حيثيتي بي سابقه به واسطه اجماع و تباني و امتناع شاغلين امر قضا در محاكم قضايي و اعمال رفتار مغرضانه ايشان و ضابطين قضايي تحت امر يا ساير اشخاص و مقامات مطلع يا شهروندان در رديف اقارب و آشنايان و...شبانه روز سلب آسايش و آرامش و امنيت مي نمايند و در محل هاي تردد و سكونت اعمال فشارهاي روحي و رواني و اضرار شرفي و حيثيتي مي رسانند و علي رغم اينكه محل وقوع جرم و كشف جرم در حوزه قضائي شهرستان ......مي باشد اقدام خاص امنيتي و تاميني لحاظ نگرديده است. با تقدیم احترام بسمه تعالی سرپرست محترم مجتمع قضايي شماره ......................................................................شهرستان......................../سرپرست محترم داگاه ويژه روحانيت/دادسراي ويژه روحانيت......................................../سرپرست محترم مجتمع قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واقع در ............. با سلام و احترام خدمت مقام محترم قضایی مشتكي عنه كه دارای مجوز ارائه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت ...............................می باشد علي رغم اطلاع موثق از ارتكاب جرائم داخل در صلاحيت محاكم انقلاب و كيفري يك اقدام به مساعدت در استخلاص مجرم/مجرمين مي نمايد و اعمال رفتار مغرضانه از سوي وي و آمريت و مباشرت و معاونت وي در ارتكاب جرائم كيفري با ايجاد مزاحمت و ممانعت از احقاق حق در مراجعات قضايي موجبات اضرار شرفي و نفسي فراهم نموده اند و اقدامات مخاطره آميز ايشان اقدام عليه اعراض و نفوس غير بر خلاف حق و مقررات و اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي تلقی می گردد عضويت و سردستگي در گروه هاي اشرار و جرم خيز یا مفاسد امنیتی اخلاقی اجتماعی می نمایند ،به واسطه اجیر نمودن اشخاصی که دارای وصف ضابطین قضایی نمی باشند متکب جرائممتعدد می گردند و تضییع شان محاکم قضایی اصول و تشکیلات عدلیه می نمایند . نامبرده امتناع از انجام وظايف قانوني مي نمايند و در ارجاع موارد به مقامات صالح قضايي كتمان حقيقت مي نمايند و گزارش خلاف واقع و سوء استفاده از موقعيت اداری و روابط خادم/مخدومی یا وابستگی تشکیلاتی با مراجع قضایی یا ارگان های نظامی امنیتی سایر ادارات مي نمايند . مشتكي عنه ...................به همراه اقارب تشكيل گروه ها و دسته جات جرم خيز داده اند ،مدت مديد سنوات ماضي 8 سال گذشته با اغوا و فريب اشخاص عادي اشخاص و مقامات رسمي مراجع قضايي دارا بودن روبط خادم/مخدومي ، جرائم خاص منكراتي ، امنيتي و نشر اكاذيب به صورت گسترده نموده اند/ مي نمايند .شكايتهاي خلاف واقع تقديم مراجع قضايي يا مستخدمين ارگان هاي نظامي اطلاعاتي امنيتي نموده اند / مي نمايند. اقدام عليه اعراض و نفوس غير بر خلاف حق و مقررات نموده اند/ مي نمايند.اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي منظور ايشان بوده است علنا مبادرت به ارتكاب جرائم تبليغ عملي خلاف مصالح عاليه نظام می نمایند ، تبليغ عملي بر خلاف مصالح اسلام از خصایص بارز ایشان می باشد و موجبات بغي و فساد في الارض و محاربه با اركان نظام جمهوري اسلامي فراهم نموده اند. اخلال در سامانه هاي مخابراتي بيسيم بهره برداري غير قانوني از شبكه هاي بيسيم حرفه اي غير حرفه اي .در ارتکاب جرایم مذکور به واسطه سوء استفاده از امكانات مخابراتي دولتي و نظامي مي نمايند و استفاده از اسناد و اوراق مجعول يا مفقودي و سرقتی تعدی و تجری می نمایند. نامبرده از مفاسد اطلاعاتي امنيت اخلاقي اجتماعي مي باشند و تعدي و تجري پيشه نمودند و امتناع مرجع قضايي محل وقوع جرم اعم از مقامات قضايي دادسرا يا دادگاه و روابط خادم/مخدومي و تشكيل دسته جات جرم خيز و اجماع و تباني در حوزه قضايي و امتناع قضات ،ساير مقامات قضايي دادسرا و دادگستري و ضابطين قضايي از انجام وظايف قانوني و آمريت و مباشرت و معاونت در ارتكاب جرائم مذكور موجبات تعدي و تجري خاص نامبرده و اقارب وی فراهم نموده اند.. نامبرده داراي تعادل روحي و رواني نمي باشد و به همراه ساير اقارب كه ايشان نيز داراي خصايص و ويژگي هاي رفتاري بهتر نمي باشند در مراجعات قضايي ايجاد مزاحمت هاي مستمر مي نمايند و مدعي قيموميت و غيره به بهانه پرونده تشكيل داده توسط ايشان در بيماري اعصاب و روان موضوع شكوائيه تقديمي در كلاسه پرونده .........بايگاني........شعبه...............و ساير پرونده هاي كيفري می گردند. علنا به مقامات ارشد نظام با ادعاي روابط و آشنايي و با توجه به تفتيش غير قانوني ارسال و مراسلات مخابراتي و ايجاد رابطه گروه هاي جرم خيز در رديف جرائم تشكيلاتي موضوع بغي و فساد في الارض و محاربه علني با نظام جمهوري اسلامي و مفاسد اطلاعاتي امنيتي اخلاقي اجتماعي موضوع جرائم زنا و لواط و ايجاد رابطه نامشروع يا ترغيب به ايجاد رابطه نامشروع با زن شوهر دار و متعرض بانوان گرديدن و ادعاي واهي در روابط زوجيت و علقه جنسي بين اشخاص و تشكيل خانواده و اضرار شرفي و حيثيتي بي سابقه به واسطه اجماع و تباني و امتناع شاغلين امر قضا در محاكم قضايي و اعمال رفتار مغرضانه ايشان و ضابطين قضايي تحت امر يا ساير اشخاص و مقامات مطلع يا شهروندان در رديف اقارب و آشنايان و...شبانه روز سلب آسايش و آرامش و امنيت مي نمايند و در محل هاي تردد و سكونت اعمال فشارهاي روحي و رواني و اضرار شرفي و حيثيتي مي رسانند و علي رغم اينكه محل وقوع جرم و كشف جرم در حوزه قضائي شهرستان ......مي باشد اقدام خاص امنيتي و تاميني لحاظ نگرديده است. اخلال در سامانه هاي مخابراتي شنود غير قانوني و تقليد صدا و قس عليهذا و تقديم گزارش خلاف واقع از سوي مقامات قضايي يا ضابطين قضايي تحت امر يا ساير اشخاص و مقامات كه در شرح وظايف ادارات مذكور ضابط قضايي تلقي مي گردند و استفاده از سايتهاي مجعول يا دسترسي غير قانوني به پرتال شخصي مقامات قضايي يا كارمندان مراجع قضايي قس عليهذا موجبات تعدي و تجري خاص ايشان فراهم نموده اند. اقدام علیه اعراض و نفوس غیر بر خلاف حق و مقررات می نمایند با بهره برداری از سامانه های مخابراتی بیسیم حرفه ای و غیر حرفه ای اخلال در نظم عمومي جامعه و موجبات تهديد بهداشت عمومي و فردي و امنيت بهداشتي اشخاص در مراجعات درماني یا در خريد مايحتاج روزانه به دليل توزيع اجناس فاسد مسموم يا آغشته به مواد مضره اعم از سموم مواد مخدر روانگردان پسيكوتريپ مي نمايند بدون داشتن تحصيلات خاص يا پذيرش در رشته هاي مرتبط با مشاغل پزشكي و پرستاري و تزريقات در امور طبابت با غصب عناوین و مشاغل دولتی یا دخالت در امور طبابت ادعای واهی دارند.. برای ارتکاب جرائم مذکور موسسات و مراکز درمانی دولتی یا خصوصی/سایر مراکز اداری یا خصوصی اعم از ادارات دولتی ،اماکن خصوصی در ارائه خدمات اداری خدمات اینترنت یا فروشگاه های ارائه مایحتاج روزانه اعمال نفوذ غیر قانونی می نمایند و هماهنگی با سایر موسسات می نمایند یاخصومت و غرض ورزی از طریق اقارب و اشخاصی که دارای روابط خادم مخدومی به نحوی از انحاء دارا می باشند و برای ارتکاب جرم اجیر شده اند اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم می نمایند. ادعاي واهي در امور مهمه مملكتي مي نمايند و به دلیل سوء استفاده از موقعیت اشتغال یا دارا بودن روابط خادم /مخدومی در ارگان های نظامی امنیتی یا قضایی تحصیل موقعیت و وجه یا مال و منفعت نامشروع چه در بحث اجتماعی و روابط خانوادگی نموده اند. تفنیش غیر قانونی ارسال و مراسلات مخابراتی مبادرت به ورود به بحث پیمانکاری و کارفرمایی و تامین نیرو ارائه خدمات شبکه و اینترنت در ارگان های نظامی امنیتی یا مراجع قضایی یا سایر اماکن دولتی و خصوصی نمود ه اند یا با رخنه و عضویت در شرکت ها مبادرت به سوء استفاده از امکانات دولتی و نظامی و اخلال عمده در امنیت قضایی و ارتکاب جرائم امنیتی نموده اند. مع الوصف اقدامات مخاطره آميز مشتكي عنه و امتناع از انجام وظايف قانوني مقامات قضايي موجبات تعدی و تجری مشارالیه فراهم آورده اند و ارتکاب جرائم در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت به دليل ادعاي واهي در امور مربوط به رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران و انتساب خود به رجال سياسي و مذهبي در رديف مجتهدين عظام و مقامات عالي رتبه نظام جمهوري اسلامي ايران نموده اند/می نمایند و جنايت برنامه ريزي شده منظور ايشان بوده است . شيوع بيماري ها و مرگ و مير ها در چندين سال اخير مرتبط با اين كلاسه پرونده و ساير متهمين پرونده كه بعضا در مشاغل نظامي يا قضايي ذي سمت يا داراي روابط خادم/مخدومي مي باشند مرتبط مي باشد. بناء عليهذا با تقديم شكوائيه حاضر استنادا به مواد 498،499، 500 ، 507 ،510 ،512 ، 554 ،596 ، 610 ،611 ،613 ، 618 ،697 ، 698 ، 729 ، 730 ، 732 ، 733 ، 735 ،736 ،737 ، 738 ،739 ، 744 ، 745 ، 746 753 ، ..........قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كتاب پنجم تعزيرات و مجازات بازدارنده به بعد و با لحاظ ابواب يكم و دوم از قانون مسئوليت مدني رسيدگي و صدور قرار مجرميت و در ما نحن فيه صدور كيفر خواست براي متهم موصوف با هويت و محل اقامت معلوم از محضر مقام معظم دادستان تحت استدعاست. توضیح اینکه با توجه به عناوین مجرمانه ذیل پاورقی این شکوائیه و ادعای دفاتر خدمات قضایی در محدودیت ثبت صحیح عناوین مجرمانه تجویز قضایی به مدیران دفتر درج صحیح عناوین مذکور آرشیو و بایگانی الکترونیک ارجاع به محکمه صالح بذل توجه نمائید. با تقدیم احترام سید احسان قائم مقامی موضوع شکوائیه: ارتکاب جرائم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کتاب پنجم تعزیرات و مجازات بازدارنده: مصادیق عناوین مجرمانه: 1-اخلال در سامانه هاي مخابراتي 2-تفتيش غير قانوني ارسال و مراسلات مخابراتي 3-استراق سمع غير قانوني 4-شكايت خلاف واقع 5-شهادت كذب 6-گزارش خلاف واقع مامور 7-اقدام به جنايت و قتل عمد 8-مساعدت در استخلاص مجرم/مجرمين 9-ارتكاب جرائم سايبري 10-ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي خارجي 11-اقدام عليه اعراض و نفوس غير بر خلاف حق و مقررات 12-استفاده از اسناد يا اوراق مجعول و مفقودي و سرقتي 13-تشكيل باند براي سرقت اسناد يا مدارك هويتي يا ايجاد اسناد و مدارك جعلي 14-تشكيل باند و عضويت و سردستگي در گروه هاي جرم خيز و اجير نمودن به قصد ارتكاب جرائم مذكور با اغوا و فريب 15-تشكيل باند و عضويت و سردستگي در گروه هاي جرم خيز و اجير نمودن به قصد ارتكاب جرائم مذكور ذيل شكوائيه تقديمي ضمن سوء استفاده از موقعيت اشتغال در امور قضايي يا نظامي امنيتي و اخلال عمده در امور امنيتي قضايي 16-تبليغ عملي خلاف مصالح عاليه نظام جمهوري اسلامي 17-اقدام به جنايت و گزارش خلاف واقع مامور در امور جنحه 18-ارتكاب جرائم منكراتي منافي عفت در صلاحيت اداره اطلاعات و امنيت اخلاقي دائره مبارزه با مفاسد اجتماعي 19-اقدام به محاربه علني يا بغي و فساد في الارض 20-اخلال و تخريب عمده تاسيسات مخابراتي يا بهره برداري شخصي از امكانات مخابراتي و ادارات و شركتها و ارگان هاي نظامي تحصيل مقاصد نامشروع و ارتكاب جرم 21-استراق سمع غير قانوني يا قانوني مستمر و بهره برداري غير قانوني به قصد اضرار شرفي يا حيثيتي بدون در نظر گرفتن نظامات دولتي و دلايل مبادرت نمودن به استراق سمع و ارتكاب جرم و فراهم آوردن موجبات تعدي و تجري مجرم/مجرمين 22-امتناع از انجام وظايف قانوني /ايجاد مزاحمت و ممانعت از احقاق حق و مراجعه به مرجع صالح قضايي 23-تعرض به بانوان در معابر عمومي/ يا اجير نمودن به قصد تعرض هتك حرمت و حيثيت زن شوهر دار..... 24-ادعاي واهي در روابط زوجيت و قرابت /ابوت و فرزندي /....... 25- اقدام عليه اعراض و نفوس غير بر خلاف حق و مقررات به صورت گسترده با تشكيل گروه هاي جرم خيز عضويت و سردستگي تهديد عمده عليه امنيت نظام سلامت مراجعات مراكز درماني توزيع مايحتاج ضروري و تغذيه اي خانوارها در مراكز خريد شهرها در صنوف مختلف و ارتكاب جنايت عليه اعضاء و جوارح و شيوع بيماري هاي صعب العلاج /واگير دار و مسري /....و 26-غصب عناوين و مشاغل دولتي و دخالت در امور و نظامات پزشكي/روانپزشكي/ نظام مشاوره و روانشناسي بدون داشتن تصديق نامه يا تحصيلات خاص در امور پزشكي /پرستاري/پيراپزشكي/.... 27-تظاهر به امر وكالت و مداخله در امور قضايي بر خلاف حق و مقررات 28-اخلال عمده در امور قضايي و نظامي امنيتي به دعوي اعتبار و نفوذ در مراجع قضايي و نظامي و امنيتي /اجير نمودن توسط برخي مقامات قضايي و كارمندان مراجع قضايي يا مستخدمين ارگان هاي نظامي و امنيتي و داشتن روابط خادم/مخدومي به قصد ارتكاب جرائم برنامه ريزي شده / 29-اخلال عمده در امور قضايي و نظامي امنيتي /امور جاري ادارات دولتي ضمن اشتغال در ساير ادارات/مراكز آموزشي توسط مستخدمين ادارات مذكور 30-نقض فاحش حقوق شهروندي موضوع ماده 7 آ.د.ك 31-ممانعت از حق تظلم خواهي /تقديم شكوائيه يا دادخواست /.. 32-ايجاد مزاحمت تلفني يا ارتكاب جرائم سايبري در فضاي مجازي /نشر اكاذيب /.... 33-تفتيش غير قانوني ارسال و مراسلات مخابراتي يا متعرض ارتباطات و تماس هاي تلفني ديگران گرديدن بر خلاف حق و مقررات و طرح ادعاهاي واهي ...چه در مراجعات عادي چه در مراجعات اداري 34-تهديد به اضرار شرفي و نفسي در ايجاد و برقراري تماس هاي تلفني ضروري يا عادي به دعوي اعتبار و اشتغال در امور قضايي /يا اداره اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه /امور نظامي امنيتي ..... 35-نشر اكاذيب و شايعه پراكني به صورت گسترده با سوء استفاده از امكانات مراجع قضايي ارگان هاي نظامي امنيتي ضمن داشتن روابط خادم/مخدومي موقعيت اشتغال يا تحصيل وجه و مال نامشروع جرائم در تكاليف خاص نظاميان: 1-تباني با دشمن(مقاصد دشمن)توسط هر نظامي /بند 2 ماده 11 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي /مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي 2-گزارش خلاف واقع يا كتمان حقيقت توسط نظامي /بند 1 ماده 57 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي /مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي /در خصوص مجازات محارب رجوع به ماده 190 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 3-عدم گزارش جرايم ارتكابي توسط مسئولين مربوطه به مقامات صالح /تبصره 1 ماده 57 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي /مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي 4-جعل و تزوير در تحرير نوشته ها و قرار دادها و مقاوله نامه ها هر نظامي راجع به وظايف خود /ماده 80 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي /مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي 5-تلف كردن يا سوزاندن اموالي كه در اختيار نيروهاي مسلح است غير موارد مذكور در ماده 72 يا وادار كردن ديگران به آن /ماده 73 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي /مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي/در مورد مجازات به ماده 190 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 رجوع شود./ 6-به دست آوردن مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي مسلح يا ادارات و شركت ها براي استفاده يا سبب استفاده از آن توسط نظامي /ماده 77 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي /مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي 7-جعل و تزوير احكام و تقريرات و نوشته ها،اسناد و سجل ها و آمار محاسبات و دفاتر و غير آن حين انجام وظيفه از سوي نظامي /ماده 79 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي /مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي 8-جعل امضاء فرمانده يا مسئول نيروهاي مسلح و استفده از آن توسط نظامي /ماده 75 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي /مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام و احترام خود شما باید این مطلب را در پنل کاربری خود منتشر نمایید. آرزوی بهروزی

-->