• شکایت از شهرداری منطقه 2 اراک و دریافت خسارت ( طرح دعوی در دیوان عدالت)
  • در مورخه 1395/11/13 ملکی را به مبلغ 7/450/000/000 ریال خریداری نمودم و به شهرداری مراجعه نموده و درخواست صدور پروانه ساخت نمودم که پس از طی مراحل اداری و اخذ تاییدیه های مربوطه از نظام مهندسی در مورخه 11/18/ 1395 فرم چهار برگي تاييدي نظام مهندسي را پس از پرداخت هزينه هاي مربوطه ( هزينه هاي دفتر مهندسي و هزينه هاي نظام مهندسي ) به شهرداري ارائه نمودم و در تاريخ 1395/12/22 برگه محاسبات عوارض ساخت و شهرسازي را اخذ نموده و فيشهاي مربوطه را در تاريخ 1395/12/23 واريز نمودم و فرم اعلام وصول عوارض صدور پروانه را در مورخه 1395/12/23 دريافت نمودم ولي به دليل كارشكني آقاي مرادي (شهردار محترم منطقه 2 ) تاكنون موفق به اخذ پروانه ساخت نشده ام واز تاريخ 1395/12/23 بلا تكليف مانده ام و شهردار محترم منطقه با توجه به اينكه كليه عوارض مربوطه را از اينجانب اخذ نموده از صدور پروانه ساخت امتناع مينمايدكه باعث وارد شدن ضرر و زيان بسياري براي اينجانب گرديده است
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

با سلام لطفا مستندات پرونده خود را از طریق ایمیل برای اینجانب جچهت بررسی ارسال فرمایید tohidjalayer@gmail.com

-->