• اندوخته قانونی در شرکت با مسئولیت محدود
  • سلام وقت بخیر. می‌خواستم بدونم منظور از اندوخته قانونی در شرکت با مسئولیت محدود چیست و میزان آن باید چه مقداری باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

از آنجا که در شرکت با مسئولیت محدود میزان تعهد شرکاء محدود به مبلغ سرمایه‎ای است که آن ها به شرکت آورده‌اند، مبلغی به اسم اندوخته‌ی قانونی کنار گذاشته می‌شود تا در صورت ایجاد دیونی برای شرکت و از بین رفتن سرمایه‌های شرکت، بتوان از آن محل تمام یا قسمتی از دیون شرکت را از آن محل جبران کرد. بر اساس ماده 113 قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود منظور کردن اندوخته‌ی قانونی اجباری است و میزان آن در هر سال یک بیستم سود خالص شرکت خواهد بود تا زمانی که میزان کل اندوخته به یک دهم سرمایه‌ی شرکت برسد. باید توجه داشت پس از آن که میزان آن به یک دهم سرمایه‌ی شرکت رسید، منظور کردن سرمایه‌ی احتیاطی یا همان اندوخته، اختیاری خواهد بود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->