• چه قانونی برای زوجین خارجی اجرا می شود؟
  • سلام. من تاجیکی هستم و شوهرم اهل پاکستان است. می خواهیم در ایران ازدواج کنیم. برای ازدواج و رعایت تشریفات آن قانون کدام کشور باید رعایت شود؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود درنتیجه ازدواجتان بر اساس قوانین کشور پاکستان انجام می شود.

در این رابطه بهتر است بدانید بر اساس ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت نمایند در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->