• چه قانونی برای انجام وصیت غیر ایرانیان در ایران اجرا می شود؟
  • سلام. من و خانواده ام اهل روسیه هستیم و برای شغل پدرم در ایران اقامت داریم. مادرم ماه پیش فوت کردند . وصیت ایشان و تقسیم ارث طبق چه قانونی انجام می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۹۶۷ قانون مدنی ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود درنتیجه تنها قوانین ماهوی تابع دولت روسیه است و قوانین شکلی و تشریفات تابع قانون امور حسبی ایران است. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->