• آیا شرط خیار فسخ در ازدواج صحیح است؟
  • سلام. من و همسرم ماه پیش عقد کردیم و شرط فسخ نکاح را برای هردویمان در عقد ازدواج قرار دادیم تا هر موقع که بخواهیم عقد را فسخ کنیم. آیا ازدواج ما صحیح است؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد. همچنین شرط خیار فسخ نکاح، شرطی نامشروع و باطل است اما مبطل عقد نمی باشد.

در نتیجه نکاح و عقد ازدواج شما صحیح است اما شرط فسخ باطل است. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->