• چک بلامحل
  • اینجانب مجتبی کاشفی نیشابوری درمورخه 1396/05/15یک فقره چک بانک ایران زمین به شماره 565390از اقای مهدی رکنی تهرانی گرفتم وپس ازمراجعت مکرربه بانک محال علیه
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست عزيز شما مي توانيد دادخواست مطالبه وجه چك با خسارات قانوني را مطالبه كنيد

-->