• آیا وصی می تواند برای انجام وصیت وکیل بگیرد؟
  • سلام. بعد از یک ماه از فوت برادرم متوجه شدم که من را وصی خود کرده اما من توانایی انجام وصیت را ندارم می توانم برای انجام کارهای او وکیل بگیرم؟
1400/07/01

سلام و احترام. طبق ماده 1190 قانون مدنی ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد همچنین وصی می تواند برای اجرای وظایف محول شده، وکیل بگیرد. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->