• محجورشدن یکی از شرکا در شرکت تضامنی
  • سلام. آیا محجور شدن یکی از شرکاء در شرکت تضامنی باعث انحلال شرکت خواهد شد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 140 قانون تجارت در صورت حجر یکی از شرکاء، اصل بر این است که شرکت منحل می‌شود مگر این که شرایط ذیل برقرار باشد:

1- رضایت سایر شرکاء

2- رضایت نماینده محجور ( قیم )

3- سایر شرکاء که رضایت به بقای شرکت دادند، نماینده محجور باید (قیم ) باید ظرف 1 ماه از تاریخ حجر، رضایت یا عدم رضایت خود را کتبا اعلام کند. باید توجه داشت که سکوت قیم در این مدت به منزله‌ی اعلام رضایت تلقی می‌شود.

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->