• زمین ما در تصرف منابع طبیعی است چطور به حقمان می رسیم؟
  • زمین ما در تصرف منابع طبیعی است چطور به حقمان می رسیم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بزرگوار برای پاسخ گویی به این سوال نیاز به اطلاعات و داده‌هایی بیشتری می‌باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->