• مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی
  • سلام . من در یک شرکت مختلط غیر سهامی شریک هستم. در حال حاضر شرکت بدهی های زیادی به اشخاص دارد. یکی از طلبکاران علیه من که یک شریک با مسئولیت محدود هستم طرح دعوی کرده و تمام طلب خود را از من مطالبه می‌کند. می خواستم با توجه به این که مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی به میزان آورده آنها به شرکت است چه کاری می‌توانم انجام دهم ؟ و آیا امکان دارد که مسئولیت شریک با مسئولیت محدود تبدیل به تضامنی شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

اصل بر این است که مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مختط غیر سهامی به میزان آورده آنها به شرکت می‌باشد؛ اما اگر یکی از حالات زیر اتفاق بیافتد مسئولیت شریک با مسئولیت محدود تبدیل به تضامنی خواهد شد و در قبال کلیه‌ی طلبکاران به میزان تمام یا قسمتی از طلب مسئول است:

1- اگر اسم شرکت، متضمن اسم یکی از شرکای با مسئولیت محدود باشد، شریک یا شرکای مزبور در برابر طلبکاران در حکم شریک تضامنی خواهد بود.

2- اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت منعقد کند و تصریح به این امر نکند که از طرف شرکت معامله را منعقد کرده در برابر طرف معامله در حکم شریک تضامنی است.

3- اگر شرکت قبل از ثبت، تعهداتی نسبت به غیر کرده باشد، صرفا نسبت به آن تعهدات، شرکای با مسئولیت محدود در حکم شریک تضامنی تلقی می‌شوند.

4- اگر شرکت منحل شود و شریک با مسئولیت محدود، تمام یا بخشی از سرمایه‌ی خود را نپرداخته باشد یا مسترد کرده باشد، طلبکاران می‌توانند معادل قمست باقی مانده از سهم الشرکه به او رجوع کنند و او مسئولیت تضامنی دارد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->