• انتقال سهم الشرکه شریک ضامن در مختلط غیر سهامی
  • سلام و عرض ادب. در شرکت مختلط غیر سهامی ای شریک ضامن هستم می‌خواستم بدونم اگر بدون رضایت سایر شرکاء سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنم، آیا این انتقال صحیح این یا خیر ؟
1400/07/01

سلام و احترام

با توجه به مهم و خطیر بودن نقش شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی، و هم چنین با توجه به ماده 123 قانون تجارت باید بیان داشت که نقل و انتقال سهم الشرکه‌ی شرکای تضامنی نیاز به رضایت سایر شرکا دارد، در غیر این صورت، این انتقال باطل می‌باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->