• تعدد مبلغ در یک سند تجاری
  • با سلام. می‌خواستم بدونم اگر در متن یک سند تجاری با تعدد مبالغ روبرو باشیم، تکلیف چیست؟ آیا آن سند هم چنان یک سند تجاری محسوب می‌شود؟ و کدام مبلغ باید پرداخت شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

سوال مطروحه دارای فروض مختلفی به شرح ذیل می‌باشد:

1- اگر مبلغ دوبار به حروف نوشته شود و بین آن ها اختلاف باشد: در این حالت سند صادره هم چنان یک سند تجاری است و از مزایای اسناد تجاری برخوردار است؛ اما بنا بر اصل عدم زیاده، مبلغ کمتر را ملاک عمل قرار می‌دهیم.

2- اگر مبلغ دو بار به عدد نوشته شود و بین آن ها اختلاف باشد: در این حالت نیز مانند فرض بالا عمل می‌شود.

3- اگر مبلغ مندرج در سند تجاری یک بار به حروف و یک بار به عدد نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد: در این حالت باز سند مذکور یک سند تجاری خواهد بود ولی در خصوص معتبر بودن کدامیک از مبالغ به شکل زیر عمل می‌شود:

الف) در خصوص برات و سفته: در این خصوص مبلغی که به حروف نوشته شده است معتبر خواهد بود.

ب) طبق ماده 3 قانون صدور چک که اختلاف در مندرجات چک را از موارد و موجبات عدم پرداخت دانسته است ، مبلغ چک پرداخت نمی‌شود وگواهی عدم پرداخت در این مورد صادر خواهد شد، اما اگر دارنده چک به مبلغ کمتر ( چه به عدد باشد و چه به حروف )رضایت دهد، همان مبلغ به او پرداخت خواهد شد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->