• اعتراض به نظر دکتر پزشک قانونی
  • با سلام پسرم 12 سال سن دارد و با متور به یک عابر پیاده برخورد میکند و طی مراحل اداری ما به همراه شاکی به پزشک قانونی شهر خودمان رفتیم اما دکتر پزشک قانونی شهر خودمان فقط کوفتگی برای خانمی که پسرم بهش زده نوشت و هیچ چیزی مبنی بر شکستگی برای خانمی که پسرم بهش زده ننوشت درحالی که این خانم با مرجعه به پشزشک شهری هایی دور با اشنا و پارتی براش نوشتن که دستش شکستکس داره و پاشم شکسته درحالی که زمانی که ما به پزسک قانونی شهر خودمان رفتیم خانمی که پسرم بهش زده راه میومد خودش و اثری از شکستکی از دستو پا نداشت تقاضای برسی رو دارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام اگر مراجعه اون خانم به پزشك قانوني بر اساس دستور دادگاه بوده شما به نظريه اعتراض كنيد تا موضوع مجدد بررسي بشه

-->