• مسئولیت امضا کننده چک
  • سلام وقت بخیر. اگر امضاء کننده چک، نماینده صاحب حساب باشد و ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، آیا باز هم نسبت به پرداخت وجه چک، دارای مسئولیت حقوقی است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 19 قانون صدور چک که بیان می‌کند: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب ، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب امضاء متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->