• منظور از ظهر نویسی انتقالی و ظهر نویسی وکالتی
  • با سلام. منظور از ظهر نویسی انتقالی و ظهر نویسی وکالتی به چه معناست ؟
1400/07/01

سلام و احترام

ظهر نویسی اسناد تجاری اقسام مختلفی دارد که دو مورد آن ظهر نویسی انتقالی و ظهر نویسی وکالتی است که به بیان آن ها می پردازیم:

الف) ظهر نویسی وکالتی: به این معنی است که دارنده‌ی سند تجاری آن را ظهر نویسی کند؛ ولی به واسطه‌‍‌ی این ظهر نویسی، مبلغ سند تجاری را به دیگری منتقل نکند؛ بلکه فقط به دیگری وکالت در دریافت وجه سند تجاری یا دیگر اعمال مرتبط با سند تجاری، مانند دریافت گواهی عدم پرداخت را بدهد.

ب) ظهر نویسی انتقالی: انتقال مبلغ سند تجاری توسط دارنده‌ی سند تجاری به شخص دیگر را ظهر نویسی گوییم. پس از انتقال، شخص منتقل الیه، دارنده‌ی سند تجاری می‌شود و شخص ناقل، ظهر نویس. باید توجه داشت در بحث اسناد تجاری در قانون تجارت و در عرف هر گاه عبارت ظهر نویسی به طور مطلق و بدون اضافه شدن به عبارت دیگر آورده شود، منظور همین قسم ظهر نویسی است. درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->