• ظهر نویسی سندی تجاری در ضمن برگه ی دیگری
  • سلام وقت بخیر. می‌خواستم بدونم آیا امکان دارد که ظهر نویسی را برای سندی تجاری در ضمن برگه‌ی دیگری به عمل آورد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 246 قانون تجارت انتقال سند تجاری باید در خود سند تجاری صورت گیرد، اعم از آن که در پشت آن باشد یا آن که در روی آن صورت گیرد؛ بنابراین ظهر نویسی به موجب قراردادی جداگانه فقط به موجب مقررات مدنی موثر است و ظهر نویسی تجاری تلقی نمی‌شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->