• عدم تمكين زوج
  • همسر اينجانب مدت يك سال ممتد از منزل خارج شده و اينجانب اطلاعي از محل سكونت ايشان نداشته ام و در اين مدت نيز تماسي با اينجانب به هيچ طريق نگرفته ، همچنين خانواده و بستگان ايشان نيز در امر اختفاي مزبور به ايشان كمك نموده اند . همچنين طي دو سال قبل از آن نيز به طور گسسته و زمانهاي مختلف مبادرت به ترك منزل نموده كه به جهت تنفر از رفتار و روش و منش اخلاقي وي و عدم تمايل به تماس با خانواده ايشان كه منبع ايجاد مزاحمت ها و دردسرها از اول ازدواج من بوده اند ، بجز صحبت با ايشان و سعي در تنبه وي ، كار ديگري در زمينه بازگرداندن ايشان انجام نداده ام اينجانب مي خواهم درخواست فوق را به اين جهت صادر نمايم تا در آينده از پرداخت نفقه و كليه تقاضاهاي مالي اين دوران و من بعد از اين خلاصي يابم با تشكر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. لطفا حق مشاوره رو به داتيكان بپردازيد انگاه پاسخ شما مشروحا داده خواهد شد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->