• مجازات رها کردن اطفال
  • سلام. همسر سابق شوهرم پسر سه ساله ما را با فریب دادن به پارک برده و همانجا رها کرده تا گم شود تا به این وسیله از همسرم انتقام بگیرد. پسرم را همان روز پلیس پیدا کرد. آیا این فرد هیچ مجازاتی ندارد؟
1400/07/01

سلام و احترام . طبق ماده ۶۳۳ قانون مجارات اسلامی هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها ‌نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه‌ باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد. در نتیجه ایشان به حبس یا جزای نقدی محکوم هستند.

-->