• مجازات رها کردن افراد ناتوان
  • سلام. ما 6 بچه هستیم 4 پسر و 2 دختر. پدرمان دو سال است که آلزایمر خیلی شدید دارد و هیچ اسم و نسبتی را هم به یاد نمی آورند. نوبتی در طول هفته از ایشان مراقبت می کردیم. دیروز یکی از برادرانم ایشان را عمدا به منطقه ای دورافتاده برده و رها کردند. آیا می توانم از برادرم شکایت کنم و مجازات ایشان چیست؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده ۶۳۳ قانون مجارات اسلامی هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها ‌نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه‌ باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.درنتیجه چون پدرتان توانایی محافظت از خود را ندارند مشمول این ماده می شوند.

-->