• اتهام به آدم ربایی
  • سلام. افرادی من را به عنوان آدم ربا به دادگاه کشانده و آبروی من را بردند. اکنون که دادگاه بی گناهی من را اعلام کرد می توانم به خاطر اتهام از آنها شکایت کنم؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب . بله در صورتی که بتوانید سوء نیت ایشان را اثبات کنید شکایت تحت عنوان افترا امکانپذیر است.

-->