• آیا فرد ورشکسته می تواند قیم شود؟
  • سلام. برادرم سه ماه پیش فوت شدند و سه فرزند دارند که هیچ کسی را ندارند. میخواهم قیم شان شوم اما در این مدت ورشکسته شدم و هنوز کارهای ورشکستگی ام به طور قانونی انجام نشده است.آیا قانونا می توانم قیم آنها شوم یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام . مطابق ماده 1231 قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

۱) کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲) کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: ‌سرقت - خیانت در امانت - کلاه برداری - اختلاس - هتک ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی بتقصیر.

۳) کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

۴) کسانیکه معروف به فساد اخلاق باشند.

۵) کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.

در نتیجه به دلیل داشتن شرایط بند 3 این ماده نمی توانید اکنون قیم آنها شوید.

-->