• ضمانت اسناد تجاری آیا نقل ذمه به ذمه است یا ضم ذمه به ذمه ؟
  • سلام وقت بخیر . می‌خواستم بدونم ضمانت از اسناد تجاری نقل ذمه به ذمه است یا ضم ذمه به ذمه؟
1400/07/01

سلام و احترام

اصل بر این است که ضمانت از اسناد تجاری در حقوق تجارت مفید ضم ذمه به ذمه است، اما در دو مورد ضمانت در اسناد تجاری، تضامنی نیست؛ بلکه مفید نقل ذمه به ذمه است؛ یعنی موجب می‌شود که ذمه مضمون عنه بری و ضامن مسئول باشد. این موارد عبارت اند از:

1- اگر شخصی از ضامن یکی از مسئولین سند تجاری ضمانت کند؛ یعنی اگر مضمون عنه او، یکی از ضامنین اولیه سند تجاری باشد، در این صورت، ضمانت ثانوی مفید نقل ذمه است؛ یعنی ضامن اول، بری و ضامن دوم مسئول است.

2- اگر در ضمانت، شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری رعایت نشده باشد، مثلا ضمانت شفاهی صورت گرفته باشد یا در سند جداگانه صورت گرفته باشد، اثر ضمانت، نقل ذمه به ذمه خواهد بود.

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->