• آیا کودکان می توانند در جلسه دادگاه حضور داشته باشند؟
  • سلام. من و شوهرم برای طلاق توافقی اقدام کردیم و قرار بود حضانت پسرمان با من باشد اما در حین جلسات دادگاه همسرم مخالفت کرد. آیا می توانم برای اثبات حرفم پسرمان را به دادگاه ببرم؟ حضور کودکان از چه سنی در دادگاه امکان دارد؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. برای حضانت طفل اگر توافقی وجود نداشته باشد مطابق قانون عمل می شود برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته باید توجه داشت در این مسائل مطابق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است. در خصوص حضور کودکان بر اساس ماده ۴۶ قانون حمایت خانواده حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->