• آیا قیم تعیین شده از سوی دادگاه می تواند قیمومت را نپذیرد؟
  • سلام بنده به عنوان قیم از سوی دادگاه تعیین شدم. اما به دلیل مشغله شغلی، رسیدگی برایم بسیار سخت است. آیا قانونا می توانم قیمومت را قبول نکنم؟ در این صورت چه عواقبی به همراه دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 68 قانون امور حسبی قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند.در نتیجه شما الزامی به پذیرش سمت قیمومت نداشته و عدم اعلام امتناع قیم از قبولی سمت قیمومت، نیز قبولی محسوب نمی شود.

بهتر است بدانید هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->