• آیا می توان از دادستان برای کوتاهی در رسیدگی به فرد قیم شکایت کرد؟
  • سلام. برادرزاده هایم طبق نظر دادگاه نیاز به قیم داشتند. اما دادگاه برای نصب قیم فرد مناسبی را پیدا نکرده و همچنین شرایط برادرزاده هایم را در نظر نمی گیرد و روند رسیدگی بسیار کند است طوری که بسیاری از اموال بچه ها در حال تلف شدن است. آیا می توانم از دادستان برای کوتاهی اش شکایت کنم؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی اینچنین برمی آید که که برای کوتاهی دادستان قاضی از وظایف خود در باب رسیدگی به حجر و صدور حکم و نصب قیم و اتخاذ تصمیمات مقتضی دیگر، مسئولیت مدنی و کیفری قابل طرح است. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->