• آیا فوت شخصی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی و صدور حکم است؟
  • سلام . برادرم 32 سال سن داشتند و برای حکم جنون او به دادگاه مراجعه کرده بودیم اما قبل از صدور حکم ایشان فوت کردند. آیا لازم است روند صدور حکم طی شود یا حکم دیگر ارزش قانونی ندارد؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. طبق ماده 1225 قانون مدنی همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم میتواند حجر او را ‌اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است همچنین فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه و صدور حکم حجر نمی باشد، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمیرود و دادگاه رسیدگی را به طرفیت ورثه ادامه می دهد و حکم مقتضی را صادر می نماید. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->