• عنوان درجه و طبقه افراد در قانون به چه معناست؟
  • سلام درجه قرابت افراد و همچنین طبقات ارث که در قانون برای میزان ارث بردن آمده به چه معناست و شامل چه افرادی می شود؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. بر اساس ماده ۸۶۲ قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:

۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها همچنین طبق ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

طبقه اول) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

‌طبقه دوم) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

طبقه سوم) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها‌در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین میگردد.

مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->