• آیا مادر در امر ازدواج فرزندش ولایت دارد؟
  • سلام. دخترم 13 سالش است و همسرم می خواهد او را به عقد پسرعمویش دربیاورد و دخترم نیز رضایت دارد اما من به عنوان مادرش مخالف هستم. آیا رضایت من تاثیری دارد و من نیز مانند پدرش ولایت دارم؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر طبق ماده 1041 و 1042 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. همچنین نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید در نتیجه برای مادر یا جد مادری ولایتی در نکاح و سایر امور نیست. برای راهنمایی بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید: 02166128096

-->