• آیا می‌توان سند تجاری صادر شده را مسترد کرد؟
  • سلام وقت بخیر. یک فقره سفته به مبلغ 100 میلیون تومان صادر کرده ام. در حال حاضر می‌خواستم بدونم می‌توانم این سند را مسترد کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی اگر صادر کننده سند با ارائه دلیل ثابت کند که صدور سند، بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است؛ در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده، حق استرداد دارد؛ به عبارت دیگر، ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی قابل استماع نیست و اگر انتقال گیرندگان بعدی سند، برای دریافت وجه سند تجاری دادخواست دهند، صادرکننده‌ی سند طبق اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات ملزم به پرداخت وجه سند تجاری است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->