• تامین خواسته در مورد چک
  • سلام وقت بخیر. آیا برای صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی، آیا لازم است که سند تجاری در مهلت خاصی ( 15 روز برای چک ) واخواست شده باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

در خصوص لزوم یا عدم لزوم واخواست سند تجاری در مهلت مقرر قانونی برای صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی، با دو حالت مواجه هستیم:

1- صدور قرار تامین خواسته علیه ظهر نویسان: قطعاً صدور قرار تامین خواسته علیه ظهر نویسان نیاز به واخواست سند در مهلت مقرر قانونی دارد و اگر سند در مهلت مقرر قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویسان به کلی منتفی است.

2- صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده: با توجه به عموم و اطلاق ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می‌رسد که چه سند تجاری در مهلت مقرر قانونی واخواست شده باشد و چه خارج از مهلت مقرر قانونی، صدور تامین خواسته علیه صادر کننده‌ی سند تجاری که متعهد اصلی است، نیاز به ایداع خسارت احتمالی ندارد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->