• ابطال سند رسمي
  • ابطال سند رسمي غير منقول تنظيمي دفتراسنادرسمي به علت جعل
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام باید جعل را اثبات کنید در دادگاه کیفری و بعد دادخواست ابطال بدین

1400/07/01

سلام با توجه به گذشت زمان واينكه مجازات جاعل مشگل رو حل نميكنه،آيا درخواست تعيين كارشناس جهت احراز جعل دفترخانه از دادگاه حقوقي سريعتر به نتيجه نميرسد؟

1400/07/01

کارشناس در دعاوی کیفری جعل را تشخیص میدهد نه در دعاوی حقوقی

-->