• درج شرط عدم مسئولیت در سند تجاری
  • با سلام. آیا امکان دارد که در اسناد تجاری شرط عدم مسئولیت یا تحدید صادر کننده مسئولیت قرار داد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی صادر کننده نمی‌تواند شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت درج کند. در این خصوص باید توجه داشت:

1- در برات و چک، این شرط باطل است؛ ولی موجب بطلان سند تجاری نمی‌شود.

2- در سفته این شرط هم باطل است و هم سفته را باطل می‌کند. این امر از آن روست که بر خلاف برات و چک، سفته ، متضمن تعهّد پرداخت است، نه دستور پرداخت. حال درج شرطی خلاف این تعهّد، با مقتضای ذات سفته تعارض دارد و آن را باطل می‌کند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->