• تأدیه وجه مندرج در سند تجاری توسط شخص ثالث
  • سلام وقت بخیر . آیا شخص ثالث می‌تواند وجه مندرج در سند تجاری را که دارنده‌ی و صادر کننده‌ی آن شخص دیگری است پرداخت کند و این پرداخت موجب برائت ذمه خواهد شد یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 270 قانون تجارت شخص ثالث می‌تواند از طرف صادر کننده‌ی سند تجاری یا هر یک از ظهر نویسان وجه آن را بپردازد و این پرداخت موجب بری الذمه شدن شخص صادر کننده یا هر یک از شهرنویسان و ضامنین خواهد شد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر دراین خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->